Kakun Mattress Size Guide

Twin XL 39” x 80”

Queen 60” x 80”

King 76” x 80”